RISGA

A atención no terreo dos servizos sociais está transferida ás comunidades autónomas sendo elas as encargadas de lexislar e poñer en marcha os servizos p