concello

O pasado luns 28 de setembro publicabanse no Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) as bases que regulan a convocatoria dunha

A atención no terreo dos servizos sociais está transferida ás comunidades autónomas sendo elas as encargadas de lexislar e poñer en marcha os servizos p