mulleres

Rake, unha compañeira, achéganos este texto que leva por título: "Acceso aos recursos i execución de dereitos das mulleres vítimas de violencia".

O sistema económico-social actual permite e lexitima a violencia cara ás mulleres e cara as súas crianzas. Un sistema que se “regodea” en repetir todos os recursos que existen para erradicar a violencia. Pero son recursos escasos e mal xestionados.

É habitual que teñamos que escoitar valoracións como que “este ano hai menos asasinatos”, “existen máis recursos dende a Administración”, pero na realidade son datos enmascarados, xa que a Administración non contabiliza todos os casos de asasinatos, non contabilizan os casos que non necesitan hospitalización, non contabilizan as mulleres asasinadas mentres exercen a prostitución, nin as nenas e nenos que son asasinados polo seu proxenitor, nin se morren con posterioridade polas secuelas causadas.

Achegamos un texto de Marieta Manso cargado como sempre de lucides, claridade...

PRIMER ACTO

Escena primera

El escenario vacío de cosas y una mujer sentada en una silla, de madera, en el centro.

Mujer (Mirada fija, serena, hacia el fondo del escenario)

Siempre creí que las cosas eran como me las contaban, que los pobres eran pobres porque habían nacido así, o por mala suerte o porque no tenían la destreza suficiente para ser otra cosa. Que los pobres daban lástima y, lo más importante, no podían dejar de ser aquello que eran: pobres.