agosto

O curso foi longo e as situacións persoais, laborais, políticas... fan mella e por iso queremos tomarnos este mes de agosto de descanso.