exclusion social

Este sábado 13 de xaneiro activistas de diferentes colectivos sociales portarán imaxes de "O Vigo que [NON] sorrí", obra itinerante de Aarón Díez que procura denunciar a exclusión social na que malviven miles de viguesas.

Dende hai tempo seguimos a Albert Sales, posto que os seus textos están a ser moi lucidos á hora de analizar a pobreza, a exclusión social dentro do capitalismo.