conto

No mundo dos servizos sociais deste tempo moitas organizacións e profesionais relaciónanse coa persoa aillándoa do seu entorno crendo que deste