Comunidade Base Coia

Subscribe to Comunidade Base Coia feed
Actualizado: hace 29 min 41 seg

Novo círculo de silencio

Xov, 23/05/2019 - 23:49

Hoxe, 23 de maio, ás 20:00, a Rede Social Galicia Sur, integrada por diversas organizacións sociais, entre elas a nosa parroquia do Cristo da Victoria, convocounos a un novo círculo de silencio.

Desta vez o círculo centrouse na esixencia doutras políticas sociais e de cooperación dos concellos, e en particular no concello de Vigo, ante a proximidade das eleccións municipais.

A continuación ofrecemos o manifesto que se leu ao final do acto:

MANIFESTO 23/5/2019

#CírculosDeSilencioVigo

Reunidos neste novo Círculo de Silencio en Vigo, e preocupados polas políticas locais en materia social e de cooperación ao desenvolvemento, como sociedade civil demandamos os seguintes compromisos cara as elección municipais do 26 de abril. Como medidas específicas de política social para o Concello de Vigo:

 • Aumentar o peso da Política Social na estratexia dos equipos de Goberno. Deseñar, planificar e desenvolver uns “Servizos Sociais” con estratexias de longo prazo orientadas a conseguir un horizonte de benestar social, dotados de recursos e dirixidos por persoas preparadas e coñecedoras da problemática social da nosa cidade.
 • Deseñar e implantar unha política social real cun enfoque de desenvolvemento comunitario, con importante peso da iniciativa social e da participación cidadá.
 • Desenvolver políticas transversais e plans integrais co compromiso das distintas áreas de goberno, que impliquen varias temáticas (benestar social,cultura, saúde, vivenda, educación,…) en lugar de manter delegacións estancas ou medidas desconectadas.
 • Considerar os recursos destinados a políticas socias como «investimento social» que fortaleza os servizos sociais públicos, proporcione oportunidades, mellore o benestar e a calidade de vida, loite contra as causas da pobreza, corrixa as desigualdades, reduza os efectos da crise e evite a cronificación da pobreza.
 • Desenvolver toda a capacidade normativa nas competencias dos Concellos permitida na planificación e ordenación xeral do sistema galego de servizos sociais.
 • Facilitar a coordinación das administracións municipais entre si e coas entidades do terceiro sector para levar a cabo políticas sociais eficaces.

A nivel de cooperación internacional, demandamos:

 • Unha política de cooperación internacional de calidade orientada a erradicar a pobreza en todo o mundo/global e a garantir a igualdade de oportunidades e de dereitos para tódalas persoas como clave do desenvolvemento sostible.
 • Un aumento dos recursos económicos, agora neste Concello no 0,04%, multiplicando por dez esta mínima achega para alcanzar ao 0,4% do orzamento municipal ao final da lexislatura (un millón de euros para o Concello de Vigo), camiño da senda do 0,7% de Axuda Oficial ao Desenvolvemento. E que estas axudas públicas sexan transparentes e en concorrencia competitiva.
 • Combater os discursos do odio contra a diversidade. Que a migración sexa un dereito para as persoas que teñen que fuxir dos seus países, e unha riqueza para as sociedades que as acollen.
 • Políticas coherentes e eficaces a nivel ambiental que garantan un modelo de desenvolvemento sustentable, conscientes de que o noso modo de vida e de consumo ten impactos ambientais e sociais nos países empobrecidos.
 • A construción dunha cidadanía crítica, comprometida e solidaria coas causas globais, en coherencia coa Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible, a través da difusión e sensibilización sobre os obxectivos que a compoñen.
 • Fomentar, a través de mecanismos democráticos e efectivos, a participación da sociedade civil nas decisións municipais neste ámbito, creando espazos onde ser escoitados e recuperando o funcionamento Consello Municipal de Cooperación e Solidariedade.

En definitiva, queremos elixir uns representantes políticos para esta cidade que estean ao servizo dun Concello responsable cos Dereitos Humanos, coa xustiza social, coa sostibilidade do planeta e coa solidariedade internacional.

Categorías: Comunidade Base Coia

Precísase funda para portátil de 14″

Dom, 14/04/2019 - 12:47

Precísase unha funda sinxela, semellante á que figura nesta imaxe.

Contacto:

Correo: trocoalternativo@gmail.com

Tfno e WhatsApp: 695661756/695750221

Categorías: Comunidade Base Coia

Crónica da Convivencia de Comunidades

Dom, 07/04/2019 - 18:40

Onte, sábado 6 de abril, celebramos a nosa xa tradicional Convivencia de Comunidades. Aínda que a idea inicial era desprazarnos ata Vilán, as previsións meteorolóxicas aconsellaron que o encontro tivese lugar en Coia no complexo parroquial, en concreto na sala de convivencias.

Nun ambiente cálido, familiar, en torno a corenta persoas pasamos unha xornada de convivencia, diálogo fraterno e sororal e proxectos para a construción no pequeno e no cotiá dese mundo máis xusto e solidario co que debemos estar comprometidos se queremos ser coherentes coa nosa fe.

Comezamos coa oración preparada polo Ministerio de espiritualidade transformadora, que nos animou a interiorizar o compromiso de tratar ao noso próximo con toda humildade, afecto e consideración, como se fose o mesmo mesías. So así crearemos un mundo verdadeiramente fraterno, tal e como nos pediu Xesús de Nazaret.

Despois, baixo a orientación do Ministerio de formación e desenvolvemento comunitario, pasamos a compartir as conclusións aportadas polas comunidades en torno ao tema común deste ano, titulado A nosa opción como persoas que seguen a Xesús hoxe. Tras unha síntese inicial das achegas nos apartados do “ver” e do “xulgar”, centramos a nosa reflexión en torno ás posibles liñas do “actuar”.

De seguida nos decatamos de que a temática máis repetida situábase dentro do que poderíamos entender como consumo responsable e coidado do planeta. Xurdiron propostas para mellorar e ampliar a Parrotroca, dende banco de troco a banco de servizos, para organizar compras colectivas, para promover a limpeza da Bouza e denunciar o seu abandono, reivindicando o valor histórico e natural deste emblema das loitas do noso barrio, para dar pasos cara a mellora da eficiencia enerxética e ecolóxica do complexo parroquial e de Vilán… Outro asunto reiterado era a preocupación polo proceso de envellecemento que se percibe de forma cada vez máis acusada nos últimos anos entre a veciñanza do barrio e, de forma especial, entre as persoas das comunidades. A posibilidade de desenvolver un club de lectura sobre esta temática, a constatación da falta de espazos adecuados no barrio, a necesidade de promover os coidados e de impulsar a pastoral da saúde, a obriga de denunciar e esixir melloras neste eido… foron ideas recorrentes. Tamén coincidimos na necesidade de abrirnos a outros colectivos, buscando ampliar coñecementos, experiencias e alianzas, na conciencia de que así creceremos como comunidade e seremos máis fortes. Por último, ante o sentimento de que había persoas que tiñan experiencias interesantes que aportar tanto no ámbito da acción social como no ámbito do consumo responsable propúxose a posibilidade de celebrar algunhas xornadas para dalas a coñecer na comunidade.

Tras unha mañá de diálogo e traballo -cun pequeno descanso para estirar as pernas e desfrutar dunha bebida quente e dalgunha lambetada-, un bo grupo quedou a comer en comunidade, prolongando o diálogo entre bromas e complicidades, dando o así o remate perfecto a esta convivencia.

Categorías: Comunidade Base Coia

5º Domingo de Coresma :

Dom, 07/04/2019 - 11:20

Non pensedes no antigo, mirade que realizo algo novo: xa está agromando, ¿non o notades?
(Isaías 43, 16-21)

Non falamos de tempos pasados, senón de tempos por vir, falamos da utopía por conquistar, falamos dunha posibilidade que está a xermolar nas nosas vidas, aquí e agora… se nos empeñamos na tarefa de seguir construíndo unha comunidade que sexa semente dese outro mundo posible e necesario.

Se contemplamos a palabra e a vida de Xesús como algo pasado, petrificámola e convertémola en dogma sen vida. Se, pola contra, a interiorizamos e a encarnamos na noso día a día comunitario e persoal, estaremos a entreabrir un espazo de esperanza para todas.

Categorías: Comunidade Base Coia

4º domingo de Coresma:

Dom, 31/03/2019 - 14:15

Ese acolle aos pecadores e come con eles (Lucas 15, 1-3, 11-32)

Xesús acolle a todos/as sen prexulgar a ninguén, compartindo o alimento, os recursos, a palabra, a vivencia, con todas as persoas por igual, levando así á vida cotiá a súa mensaxe de fraternidade universal.

Sigamos o seu exemplo, compartindo unha vida que defenda e practique a fraternidade ata as últimas consecuencias. Isto implica denunciar as inxustizas e acoller as persoas inxusticiadas, vítimas das estruturas de pecado que constitúen o sistema capitalista.

Categorías: Comunidade Base Coia

Crónica das charlas de José Arregi

Sáb, 30/03/2019 - 12:46

As charlas de Coaresma deste ano, como xa anunciamos nesta web, estiveron a cargo de José Arregi, quen nos falou da Espiritualidade adecuada para estes tempos de crise social e eclesial, espiritualidade comprometida como vía para renovar a Igrexa dende a opción preferencial polas persoas e comunidades máis oprimidas.

O título da charla do venres era “Espiritualidade do Éxodo para tempos de Éxodo”. Comezou Arregi centrándose no Tempo de Éxodo que vivimos hoxe como realidade do mundo actual, destacando varias das súas realizacións: éxodo da información e do coñecemento, que desemboca en ignorancia e vulnerabilidade por sobreinformación; éxodo da economía capitalista, que dá lugar á especulación e á desigualdade; éxodo das muchedumbres, qué é un éxodo forzado tanto por motivos económicos como políticos; éxodo da Nai Terra, ameazada pola contaminación e sobrexplotación; éxodo da especie humana mesma, que se expresa no concepto de transhumanismo e que grazas ao desenvolvemento científico pode dar lugar a un novo salto evolutivo cheo de riscos e xerador de novas desigualdades; éxodo, por último, das relixións, sumidas nunha crise epocal que podería levar á desaparición do cristianismo.Fronte a estes éxodos contemporáneos e ameazantes, referiuse o ponente á necesidade dunha Espiritualidade do éxodo como unha oportunidade. Trataríase dunha espiritualidade transrelixiosa que presenta as seguintes características: entrar en si para poder saír; saír de si para poder entrar (que se concretaría en ambos casos en saír do noso eu para abrirnos á realidade tanto externa como interna); abrir as nosas fronteiras aos inmigrantes; saír en Deus cara a Deus; contemplar todo en Deus e a Deus en todo.

Por último, José Arregi detívose en tres personaxes bíblicos que encarnan esa espiritualidade do éxodo de maneira exemplar: Abraham, que representa un éxodo simultaneamente interior e exterior; Moisés, profeta do éxodo liberador; e Xesús, profeta itinerante que se deixa levar polo vento do espírito.

A charla do sábado tiña por título: “Espiritualidade de San Romero de Xesús e de América”. Consistiu nun percorrido pola vida de San Romero de América, como fillo do pobo, convertido ao pobo, contemplativo do pobo e, por último, resucitado no pobo. Arregi destacou esta espiritualidade de Óscar Romero como unha referencia para unha Igrexa distinta, que tiña na súa figura un referente ineludible para seguir o camiño de Xesús de Nazaret e adaptarse aos tempos que lle tocou vivir. Romero é, en definitiva, o creador da expresión de “pobo crucificado”, que nos convida a comprometernos coa realidade dos máis empobrecidos e a atopar neles o rostro de Xesús. A súa mesma conversión personal, a raíz do asasinato de Rutilio Grande, é un exemplo dunha posibilidade que temos permanentemente ante nós, como individuos, como comunidade parroquial e como Igrexa.

Categorías: Comunidade Base Coia

3º Domingo de Coresma:

Dom, 24/03/2019 - 01:38

Debemos ser pacientes hasta dar froito (Lucas, 13, 1-9)

Como na parábola da figueira , estamos chamados a dar froito. Por iso, debemos confiar na nosa comunidade, debemos coidarnos e coidar da nosa familia, dos nosos amigos e amigas, ata que os froitos aparezan por si mesmos…

Queremos ser persoas pacientes e esperanzadas, agarimosas e coidadoras, que busquen desenvolverse con plenitude e que aporten as súas cualidades e carismas para a construción dun futuro mellor para todos, comezando polos máis vulnerables e empobrecidos.

Categorías: Comunidade Base Coia

JOSÉ ARREGI NAS CHARLAS DE CORESMA

Mér, 20/03/2019 - 16:54

Con motivo das Charlas de Coresma, que todos os anos celebramos na nosa comunidade, contaremos coa presenza de José Arregi, exfranciscano, casado, profesor universitario xubilado e colaborador habitual de publicacións como Atrio ou Fe adulta.

Arregi falaranos, dende a súa reflexión pero tamén dende a súa experiencia, da espiritualidade que necesitamos nos nosos tempos. O venres 22 ás 20:00 horas a charla terá por título “Espiritualidade do éxodo para tempos de éxodo” e o sábado 23 ás 17:00 horas, en vésperas do aniversario do asasinato de Óscar Romero, “Espiritualidade de San Romero de Xesús e de América”.

Agardámosvos para continuar compartindo espazos de formación e de encontro que nos axuden a crecer e camiñar como persoas que seguen a Xesús de Nazaret.

Categorías: Comunidade Base Coia

Círculo de Silencio

Mér, 20/03/2019 - 16:52

O vindeiro 21 de marzo, con motivo do Día Internacional Contra a Discriminación Racial, a Rede Social Galicia Sur, da que forma parte a nosa parroquia, convídanos a unirnos a un novo Círculo de Silencio (#CírculosDeSilencioVigo). Lembramos que os círculos de silencio aspiran a expresar a súa protesta dende unha cultura da non violencia, a través dunha acción sinxela e asumible por todo o mundo.

Queren ser un xesto pacífico permanente de denuncia. Nun mundo desbordado de ruídos, de sobreinformación que desinforma, de eslóganes e publicidade comercial e política, pensamos que o silencio ten un potencial revolucionario para reivindicar outros mundos posibles e necesarios.

Nesta ocasión, a Rede Social Galicia Sur volve saír á rúa para denunciar o racismo institucional e social do estado español, que obriga a moitas persoas a cruzar mares en pateras, saltar valos cheos de coitelas e vivir como cidadanía de segunda. Tamén para facer un chamado á cidadanía, a todos e todas nós, para sermos conscientes da nosa responsabilidade e para que xuntas poidamos seguir loitando por unha sociedade na que a igualdade de dereitos sexa real e non estea limitada por cuestións culturais, trazos fenotípicos ou orixe.

Categorías: Comunidade Base Coia

2º Domingo de Coresma :

Dom, 17/03/2019 - 02:38

Este é o meu Fillo, o escollido: escoitádeo (Lucas 9, 28b-36)

É tempo de volver a Xesús, de escoitar a súa palabra, de seguir a súa pegada, de aprender da súa vida…

Comprometámonos nese camiño, persoal e comunitariamente. So así, facendo nosa a súa mensaxe de liberación, vivindo esa mensaxe no noso día a día, poderemos ser semente para ese outro mundo posible e necesario.

Se coidamos a nosa actitude de escoita activa, se atendemos con plena apertura á palabra de Xesús, atoparemos a luz que precisamos para orientarnos en tempos de escuridade.

Categorías: Comunidade Base Coia

Conversa con Maritze Trigos

Dom, 10/03/2019 - 22:58

O pasado sábado mantivemos, da man de Acción Verapaz, un encontro con Maritze Trigos, dominica colombiana coa que a nosa comunidade xa tiña compartido anos atrás, e que desta vez se atopa participando nun programa de protección a persoas defensoras dos Dereitos Humanos, para que durante uns meses viva nun entorno seguro lonxe das ameazas ás que se enfronta no seu día a día.

Como xa acontecera nas anteriores ocasións, escoitar falar a Maritze do seu labor no acompañamento e denuncia xunto ás vítimas da violencia en Colombia, foi un regalo para todas as persoas que nos achegamos a compartir con ela. Coa enerxía e fonda esperanza dunha muller que se define como “plena e feliz”, Maritze foi relatando a súa experiencia dende a resistencia, a dignidade e o compromiso coas vítimas nunha realidade durísima de represión e morte a mans da forza militar, os paramilitares e o narcotráfico.

Como Maritze escribía para presentarse a si mesma, “só unha espiritualidade liberadora, a forza de Deus e a organización con articulación, fainos fortes, ante o desafío dunha transformación estrutural no político-social, con valores éticos e liberdade de espírito”.

Grazas, Maritze, polo fermoso agasallo de sentido, fe e esperanza que nos fas ao compartir connosco o teu radical testemuño de denuncia profética e compromiso liberador.

Categorías: Comunidade Base Coia

1º domingo de Coresma:

Sáb, 09/03/2019 - 21:28

A palabra está cerca de ti, na túa boca e no teu corazón (Romanos 10, 8-13)

Debemos comprometernos -recollendo así tamén a herdanza da tradición dominica- a predicar a verdade, é dicir, a alzar a palabra verdadeira nun mundo cheo de palabrería superficial e de discursos dende o poder e para o poder.

Pola contra, a nosa palabra debe xurdir do corazón e debe atreverse a ser voz que clama no deserto, na denuncia das inxustizas e na procura do reino de Deus.


Categorías: Comunidade Base Coia

Coresma 2019 – Tempo de volver a Xesús

Sáb, 09/03/2019 - 21:26

Non pensedes no antigo; mirade que realizo algo novo: xa está agromando, ¿non o notades?

(Isaías 43, 16-21)

Non falamos de tempos pasados, senón de tempos por vir, falamos da utopía por conquistar, falamos dunha posibilidade que está a xermolar nas nosas vidas, aquí e agora… se nos empeñamos na tarefa de seguir construíndo unha comunidade que sexa semente dese outro mundo posible e necesario.

Se contemplamos a palabra e a vida de Xesús como algo pasado, petrificámola e convertémola en dogma sen vida. Se, pola contra, a interiorizamos e a encarnamos na noso día a día comunitario e persoal, estaremos a entreabrir un espazo de esperanza para todas.

Categorías: Comunidade Base Coia

Vídeo da charla “Mística liberadora”

Mar, 19/02/2019 - 23:55

Con moito atraso e tras non poucos problemas técnicos, podemos ofrecervos por fin o vídeo da charla de Mercedes Barrio “Mística liberadora”. Trátase da palestra ofrecida por Mercedes Barrio na nosa parroquia do Cristo da Victoria o día 17/11/2018, con motivo das tradicionais charlas de Advento. Lamentamos a mala calidade da imaxe (sobre todo nos dez primeiros minutos), pero cremos que esta deficiencia se ve sobradamente compensada polo interese das palabras de Mercedes, cargadas de sentido e de fonda experiencia vital. Esperamos que a disfrutedes tanto coma nós!

Categorías: Comunidade Base Coia