Guía práctica: Que facer ante as actuacións policiais?

Hai un tempo Esther, avogada compañeira da ODS-Coia, elaborou unha pequena guía sobre como actuar ante as actuacións policiais. A citada guía foi elaborada para informar a xente do grupo IMÁN.

Como percibimos que os tempos de criminalización da pobreza lonxe de rematar semellan ir a máis, recomendamos que lle botedes unha ollada a estes consellos:

– Levar sempre encima o DNI.

– Se solicitan a identificación, non oporse.

– Se se realiza un cacheo:

– Esixir que sexa un policía do mesmo sexo que o rexistrado.

– Só poden ser rexistros superficiais, nunca intervencións corporais.

– Non hai obriga de deixar que rexistren bolsos, carteiras, mochilas, etc.

– Se queren requisar algún obxecto, deben facer un acta, asinada polo policía e o dono do obxecto e entregar unha copia.

– Non hai obriga de acompañar aos axentes a ningún lugar. Se queren or a Comisaría teñen que proceder á detención legal.

– Non hai obriga de facilitarlles ningunha información, datos, identificación de persoas, etc.

– Se hai detención:

  – Obriga de que informen do motivo.

  – Obriga de que avisen á persoa designada polo detido.

  – Dereito a que leven ao detido ao Hospital.

  – Dereito a solicitar medicamentos, tratamento, etc.

  – Nunca prestar declaración en comisaría (hai que declarar ante o Xuíz)

  – Non dicir nada aos axentes (polo menos ata falar co avogado)

  – A policía non ten capacidade de rebaixar a pena, nin quitar a denuncia, nin axudar ao detido de ningún xeito: non aceptar tratos ou favores.

– Por lei, presúmese sempre que os axentes de Policía non mentes: se existen malos tratos, coaccións, presións, e non hai probas diso, nunca se vai a crer a versión do detido se o Policía négao.

– Se se ordena abandonar un lugar ou vía pública deben existir razóns que o xustifiquen: pelexas, altercados, etc.

– A obriga de abandonar o lugar debe dirixirse contra todas as persoas que estean alí, se non, non hai obriga de facelo.

– Se é un local privado, debe haber previa denuncia do dono para que exista obriga de saír.

– Non é obrigatorio deixar entrar no domicilio aos axentes a non ser que exista risco ou perigo para algunha persoa.